• opheusden
 • orguedesalon
 • pijpwerk-bovenaf
 • ridderkerk02
 • dr speeltafel
 • pijpwerk-dr
 • front stockholm
 • glasgow
 • bethelkerk
 • vanoosten
 • katwijk klavieren
 • hallein montage orgel
Afdrukken

Meppel, Kruiskerk

meppel01Het Leeflang orgel (18IIP) uit 1963 kreeg in het najaar van 2011 een her-intonatie. In de oorspronkelijke configuratie werd een groot deel van de registers niet gebruikt daar men de klank als onaangenaam ervoer. Tevens werden enige registers aangepast (Hoofdwerk: de chamade Trompet kreeg op C-groot een grotere beker, het gehele tongwerk kreeg loden koppen, de Mixtuursamenstelling werd veranderd) dan wel vervangen (Rugwerk: Scherp en Tertiaan). Extra aandacht werd besteed aan de als storend ervaren flitsende aanspraak van met name de prestanten en de mixtuur. De werkzaamheden resulteerden in een meer draagkrachtige en mildere klank. Wietse Meinardi was betrokken als adviseur. Op 27 januari 2012 werd het orgel feestelijk in gebruik genomen.

Afdrukken

London, Royal Academy of Music

london1Popartiest Elton John besloot de Royal Academy of Music, alwaar hij in zijn jonge jaren een studie had gevolgd, een multifunctioneel modern vormgegeven 3-klaviers pijporgel te schenken ter waarde van ruim 1,1 miljoen GBP. Di

london2In goed overleg met de directie van de Royal Academy werd besloten dat Van den Heuvel een nieuwe eigenaar zoekt voor het fraaie in Cavaillé-Coll stijl gebouwde symfonische orgel (1993, II/P, 24 stemmen). De eigenaar heeft de wens naar voren gebracht dat dit traditioneel gebouwde orgel bij voorkeur in een fraaie zaal of kerk komt te staan, en dat de nieuwe gebruikers het orgel daar veelvuldig zullen gebruiken (indien mogelijk ook voor studiedoeleinden). Tijdens de vakantieperiode van de Academy werd het in nieuwstaat verkerende mechanische orgel van de Duke's Hall door Van den Heuvel-Orgelbouw gedemonteerd.

Afdrukken

Schiedam, Grote of St.Janskerk

schiedamfront

Zoals de CD SPIRITO laat horen is het instrument in de Grote- of St.Janskerk sinds de werkzaamheden geschikt voor een breed repertoire, terwijl het zijn eigenzinnige karakter heeft behouden. De CD is een presentatie van het orgel en mijzelf door middel van composities van Bach, Sweelinck, Strategier, Karg-Elert, Bastiaans, Widor, Reubke en Schuurman. Over het eindresultaat ben ik enthousiast.

Arjen Leistra

In 2010 werd een aantal gerenommeerde orgelbouwers gevraagd om offerte uit te brengen voor een grote onderhoudsbeurt en uitbereiding van het pedaal. Na bestudering en vergelijking werd de opdracht tot renovatie en uitbereiding gegund aan J.L. van den Heuvel Orgelbouw bv uit Dordrecht.

In de periode januari-april 2011 voerde Van den Heuvel de volgende werkzaamheden uit:

 • schoonmaak en herstel van het gehele pijpenbestand,
 • gedeeltelijke herintonatie,
 • aanbrengen van nieuwe conducten,
 • aanbrengen van extra loopplanken,
 • nazien van speel- en registertraktuur en tremulanten,
 • stabilisering frontpijpen,
 • vervaardigen van een zelfstandige windvoorziening voor het pedaal, bestaande uit twee balgen en ventilatoren, (gemonteerd onder de bestaande windladen van het pedaal)
 • uitbereiding van het pedaal met een Prestant 16' en Roerquint 12' en tevens een reservering voor een Fagot 32', geplaatst op twee nieuwe laden tegen de muur achter het orgel

Het pijpwerk van de Prestant 16' werd in 1920 vervaardigd door Van der Kleij als Open Subbas 16' voor de Oosterkerk te Schiedam. In 1988 vondt dit pijpwerk een plaats in de Magnalia-Dei Kerk te Schiedam.  Deze kerk werd gesloten en nu heeft de Open Subbas (na herintonatie tot Prestant) een plaats gekregen in het Flentrop-orgel van de Grote Kerk. De houten Roerquint 12' werd door Van den Heuvel nieuw vervaardigd. Voor de nog te plaatsen Fagot 32' werd een geldinzamelings actie gehouden, binnen een half jaar kon aan van den Heuvel-Orgelbouw de opdracht worden versterkt om dit belangrijke register te vervaardigen.

schiedamspeeltafelHet orgel werd op zaterdag 30 april 2011 feestelijk ingebruikgenomen met het Koninginnedagconcert door Arjen Leistra, organist van de Grote Kerk. De uitbreiding met de imposante Fagot 32' volgde exact een jaar later tijdens het traditionele Koninginnedagconcert. Ook hier bespeelde titularis Leistra het orgel.
 

 

Afdrukken

Parijs, Saint-Eustache

eustacheIn 1989 bouwde Van den Heuvel-Orgelbouw het grootste orgel van Frankrijk in de beroemde Saint-Eustache. Het orgel beschikt over 101 stemmen (147 rang) verdeeld over vijf klavieren en pedaal. Er zijn twee speeltafels, op de gaanderij met mechanische toetstraktuur, en beneden in de kerk met een elektronische traktuur. Het orgel werd in de afgelopen 21 jaar dagelijks zeer intensief gebruikt voor studiedoeleinden, concerten, geluidsopnamen en vanzelfsprekend ook voor de talrijke kerkdiensten.

In de afgelopen 10 jaar heeft het stadsbestuur van Parijs, eigenaar van de kerk en het orgel, veel restauratiewerkzaamheden uitgevoerd aan de binnen- en buitenkant van het monumentale kerkgebouw. Ook in de komende jaren zullen deze werkzaamheden doorgaan. Helaas is daarbij veel stof en gruis in het orgel gekomen.
 
Het stadsbestuur van Parijs ziet het Van den Heuvel orgel van de Saint-Eustache nog steeds als het meest prestigieuze orgel van Frankrijk.
In de afgelopen jaren werd de kathedrale kerk meerdere malen door blikseminslag getroffen. Tijdens deze inslagen beschadigde niet alleen apparatuur in de kerk, maar ook elektronica in het orgel. Omdat het na 21 jaar steeds moeilijker werd om oude elektronische componenten te vinden besloot het stadsbestuur om alles te moderniseren en het orgel na met nog meer mogelijkheden uit te breiden.

De setzer werd vernieuwd en men heeft nu de beschikking over 20.000 programmeerbare combinaties die men kan wegschrijven op een USB stick. De registercombinatie-mogelijkheden zijn hiermee dus ongekend groot geworden.

speeltafel-parijs

Op de verplaatsbare speeltafel werden er tevens nieuwe koppels geïnstalleerd (Grand-Choeur/Positif, Solo/Positif en Grand-Choeur/Récit). Ook werden er daarnaast nog een aantal bijzondere melodiekoppels geïnstalleerd: Soprano Grand-Choeur/Pédale, Soprano Récit/Pédale en Basse Grand-Choeur/Pédale.
Er werd ook in een instelbare deling van het pedaalklavier voorzien, de zogenaamde Coupure Pédale: men kan deze programmeren waardoor er nog meer solistische mogelijkheden beschikbaar zijn. Daarnaast is er een nieuw MIDI systeem waarmee het spel van de organisten kan worden opgenomen en via het orgel weer kan worden weergegeven.
De verplaatsbare speeltafel werd in Dordrecht voorzien van alle nieuwe aanpassingen.

In augustus en september 2010 kreeg het orgel een oppervlakkige (kleine) schoon- en onderhoudsbeurt waarbij de kadavers van duiven en ongedierte, voor zover als mogelijk, uit de orgelkas zijn verwijderd. Men spreekt de wens uit om in 2013 of 2014 een algehele stembeurt en onderhoudsbeurt (schoonmaakbeurt) uit te laten voeren (de laatste generale stembeurt vond plaats in 1999!).

speeltafel-parijs2