• opheusden
 • orguedesalon
 • pijpwerk-bovenaf
 • ridderkerk02
 • dr speeltafel
 • pijpwerk-dr
 • front stockholm
 • glasgow
 • bethelkerk
 • vanoosten
 • katwijk klavieren
 • hallein montage orgel
Afdrukken

Scheveningen, Ichtuskerk

ichtuskerkHet Flentrop-orgel (19IIP, 1956) onderging in 2010 een grote onderhoudsbeurt. Het orgel werd geheel schoongemaakt waarbij het pijpwerk tijdelijk verwijderd werd. De mechanieken en de windvoorziening werden nagezien, hersteld en afgeregeld. Na schoonmaak en herstel van het labiaalpijpwerk werd de intonatie gecontroleerd en geëgaliseerd, de intonatie van de tongwerkregisters werd hierbij in belangrijke mate verbeterd.

Afdrukken

IJsselmonde, Thaborkerk

ijsselmondeIn 1969 bouwde Ernst Leeflang een orgel (II/P, 15 stemmen) voor de Gereformeerde Gemeente. De klank en het windsysteem waren, zoals gebruikelijk bij deze bouwer, zeer star. In het najaar van 2009 restaureerde Van den Heuvel-Orgelbouw de originele windvoorziening (het vergane leder van de verende bodems onder de windladen werd hierbij algeheel vervangen) en vervaardigde een nieuwe klassieke vouwbalg die achter het orgel werd geplaatst.

De kanalisatie en regulatie werden aangepast. De klaviatuur werd gerestaureerd waarbij de toetsinvoeringen en een deel van het toetsbeleg werden vernieuwd. Aansluitend vond een grote onderhoudsbeurt plaats waarbij het pijpwerk werd gerestaureerd en de intonatie algeheel gecorrigeerd en verbeterd waardoor het orgel nu zangrijker klinkt.

Afdrukken

Utrecht, Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-centrum

utrechtHet orgel in de Christelijke Gereformeerde kerk aan de Wittevrouwensingel te Utrecht werd in 1906 gebouwd door L. Ypma & Co. Deze gebruikte bij de bouw oudere materialen van onbekende herkomst. In 1922 werd het orgel door N.A. van Dam gerestaureerd. Zowel 1922, bij een ombouw in 1952 (door J. de Koff & Zn.) en in 1980 (door J.L. van den Heuvel) werden er wijzigingen aangebracht. In het najaar van 2009 werden door Van den Heuvel-Orgelbouw de dubbele vouwbalg algeheel gerestaureerd, de windkanalen aangepast, het orgel schoongemaakt, de mechanieken nagezien en het pijpwerk gerestaureerd en  bijgeïntoneerd.

“Bedankt voor de geweldige herintonatie en groot onderhoudsbeurt van ons orgel. Het orgel kan weer jaren mee. Zouden graag opgenomen willen worden op jullie website!”

Afdrukken

Morgensterkerk, Papendrecht

morgensterIn 1963 bouwde L. Verschueren een orgel voor de Gereformeerde kerk van Papendrecht. Adviseur bij de bouw was Dirk Jansz. Zwart. In eerste instantie had het orgel slechts één klavier en vrij pedaal. In 1989 voegde L. Verschueren een Rugwerk toe en werd het bestaande werk opnieuw geïntoneerd.
In het najaar van 2009 voerde Van den Heuvel-Orgelbouw een grote onderhoudsbeurt uit waarbij tevens de intonatie van het pijpwerk werd gecorrigeerd. De dispositie van het orgel (II/P, 22 stemmen) bleef onveranderd.

“Nu de werkzaamheden aan ons orgel klaar zijn, heb ik er behoefte aan mijn waardering uit te spreken voor de wijze waarop e.e.a. heeft plaatsgevonden. Geen enkele belemmering van diensten en op een bijna onzichtbare manier. Zonder rommel te maken en nog tegen een uiterst meevallende prijs ook. De beslissing om met jullie in zee te gaan blijkt een uiterst goede te zijn geweest.”