• opheusden
 • orguedesalon
 • pijpwerk-bovenaf
 • ridderkerk02
 • dr speeltafel
 • pijpwerk-dr
 • front stockholm
 • glasgow
 • bethelkerk
 • vanoosten
 • katwijk klavieren
 • hallein montage orgel
Afdrukken

Parijs, Saint-Eustache

eustacheIn 1989 bouwde Van den Heuvel-Orgelbouw het grootste orgel van Frankrijk in de beroemde Saint-Eustache. Het orgel beschikt over 101 stemmen (147 rang) verdeeld over vijf klavieren en pedaal. Er zijn twee speeltafels, op de gaanderij met mechanische toetstraktuur, en beneden in de kerk met een elektronische traktuur. Het orgel werd in de afgelopen 21 jaar dagelijks zeer intensief gebruikt voor studiedoeleinden, concerten, geluidsopnamen en vanzelfsprekend ook voor de talrijke kerkdiensten.

In de afgelopen 10 jaar heeft het stadsbestuur van Parijs, eigenaar van de kerk en het orgel, veel restauratiewerkzaamheden uitgevoerd aan de binnen- en buitenkant van het monumentale kerkgebouw. Ook in de komende jaren zullen deze werkzaamheden doorgaan. Helaas is daarbij veel stof en gruis in het orgel gekomen.
 
Het stadsbestuur van Parijs ziet het Van den Heuvel orgel van de Saint-Eustache nog steeds als het meest prestigieuze orgel van Frankrijk.
In de afgelopen jaren werd de kathedrale kerk meerdere malen door blikseminslag getroffen. Tijdens deze inslagen beschadigde niet alleen apparatuur in de kerk, maar ook elektronica in het orgel. Omdat het na 21 jaar steeds moeilijker werd om oude elektronische componenten te vinden besloot het stadsbestuur om alles te moderniseren en het orgel na met nog meer mogelijkheden uit te breiden.

De setzer werd vernieuwd en men heeft nu de beschikking over 20.000 programmeerbare combinaties die men kan wegschrijven op een USB stick. De registercombinatie-mogelijkheden zijn hiermee dus ongekend groot geworden.

speeltafel-parijs

Op de verplaatsbare speeltafel werden er tevens nieuwe koppels geïnstalleerd (Grand-Choeur/Positif, Solo/Positif en Grand-Choeur/Récit). Ook werden er daarnaast nog een aantal bijzondere melodiekoppels geïnstalleerd: Soprano Grand-Choeur/Pédale, Soprano Récit/Pédale en Basse Grand-Choeur/Pédale.
Er werd ook in een instelbare deling van het pedaalklavier voorzien, de zogenaamde Coupure Pédale: men kan deze programmeren waardoor er nog meer solistische mogelijkheden beschikbaar zijn. Daarnaast is er een nieuw MIDI systeem waarmee het spel van de organisten kan worden opgenomen en via het orgel weer kan worden weergegeven.
De verplaatsbare speeltafel werd in Dordrecht voorzien van alle nieuwe aanpassingen.

In augustus en september 2010 kreeg het orgel een oppervlakkige (kleine) schoon- en onderhoudsbeurt waarbij de kadavers van duiven en ongedierte, voor zover als mogelijk, uit de orgelkas zijn verwijderd. Men spreekt de wens uit om in 2013 of 2014 een algehele stembeurt en onderhoudsbeurt (schoonmaakbeurt) uit te laten voeren (de laatste generale stembeurt vond plaats in 1999!).

speeltafel-parijs2

Afdrukken

Oud-Beijerland, De Open Hof

oud-beijerland open-hof-front

 

In september 2010 werd de nieuwe Open Hofkerk in gebruik genomen. Het Leeflang-orgel, afkomstig uit de Thomaskerk, kreeg tijdens de overplaatsing een grote onderhoudsbeurt. Tevens werden er verbeteringen aangebracht. I.v.m. de wisselende opstelling van het liturgisch centrum is het orgel op een verrijdbare vlonder geplaatst zodat het optimaal inzetbaar zal zijn tijdens diensten en concerten.

“Het orgel is super geworden, neemt u dat van mij aan. De orgelkas heeft een sprekende bruine kleur gekregen en staat fantastisch te pronken in onze grote kerkzaal, op een houten vlonder en op wielen. Opvallend is dat de al te scherpe klank van het Hoofdwerk milder is geworden. De regaal van het Borstwerk is tot een volle, ronde Dulciaan gemaakt en de Fagot van het pedaal klinkt beter dan ooit”
Leo Lommers, cantor organist


oud-beijerland open-hof-speeltafel

 

Afdrukken

Scheveningen, Ichtuskerk

ichtuskerkHet Flentrop-orgel (19IIP, 1956) onderging in 2010 een grote onderhoudsbeurt. Het orgel werd geheel schoongemaakt waarbij het pijpwerk tijdelijk verwijderd werd. De mechanieken en de windvoorziening werden nagezien, hersteld en afgeregeld. Na schoonmaak en herstel van het labiaalpijpwerk werd de intonatie gecontroleerd en geëgaliseerd, de intonatie van de tongwerkregisters werd hierbij in belangrijke mate verbeterd.

Afdrukken

IJsselmonde, Thaborkerk

ijsselmondeIn 1969 bouwde Ernst Leeflang een orgel (II/P, 15 stemmen) voor de Gereformeerde Gemeente. De klank en het windsysteem waren, zoals gebruikelijk bij deze bouwer, zeer star. In het najaar van 2009 restaureerde Van den Heuvel-Orgelbouw de originele windvoorziening (het vergane leder van de verende bodems onder de windladen werd hierbij algeheel vervangen) en vervaardigde een nieuwe klassieke vouwbalg die achter het orgel werd geplaatst.

De kanalisatie en regulatie werden aangepast. De klaviatuur werd gerestaureerd waarbij de toetsinvoeringen en een deel van het toetsbeleg werden vernieuwd. Aansluitend vond een grote onderhoudsbeurt plaats waarbij het pijpwerk werd gerestaureerd en de intonatie algeheel gecorrigeerd en verbeterd waardoor het orgel nu zangrijker klinkt.