Afdrukken

Colofon

Deze website is ontwikkeld door Inside .Services in nauwe samenwerking met J.L. van den Heuvel Orgelbouw bv.

Het auteursrecht op deze website is in handen van J.L. van den Heuvel Orgelbouw bv. Delen van de inhoud weergegeven op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Toestemming van de auteursrechthebbende of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger is nodig als deze werken worden gebruikt op een andere manier dan het bekijken op deze website.