Hakim plays Hakim

Hakim plays Hakim, The van den Heuvel Organ of the Danish Radio.

1   All My Founts Shall Be With You

     I Love The Colourful World
2   Præludium
3   Tanz-Toccata

     Sakskøbing Præludier
4   Mit hjerte altid vanker
     Always my heart wanders
5   Nærmere, Gud, til dig
     Nearer, my God, to Thee
6   O Gud, du ved og kender
     O God, Thou knowest
7   At sige verden ret farvel
     The last farewell to life on earth
8   Hil dig, Frelser og Forsoner!
     Hail You, Saviour and Atoner
9   Den mørke nat forgangen er
     The gloomy night to morning yields
10  Nu blomstertiden kommer
      Now the flowers are blooming
11  Påskeblomst! hvad vil du her?
      Paschal Flow’r! why do you care to come forth?
12  Op, al den ting, som Gud har gjort
      Arise, all things that God has made
13  O kristelighed!
      O thou, image of Christ!
14  Så vældigt det mødte os først i vor dåb
      How wonderful, that the Word first met us in baptism
15  Befal du dine veje
      Commit thy way (unto God)

      To Call My True Love To My Dance
16  I. Theme
17  II. Cantabile     
18  III. Valse
19  IV. Deciso
20  V. Arabesque
21  VI. Burletta
22  VII. Tango
23  VIII, Scherzando
24  IX. Tango
25  X. Berceuse
26  XI. Finale

      Glenalmond Suite
27  I. Strømmende (Streaming)
28  II. Favnende (Embracing)
29  III. Smilende (Smiling)
30  IV. Jublende (Jubilating)

31  Aalaiki’ssalaam

Aanvullende informatie