Uddel, Fruytier Scholengemeenschap (2002)

Historie

Dit fraaie, door John Laycock (1808-1889) gebouwde orgel werd in 1877 gebouwd voor de Ickornshaw Methodist Kerk in North Yorkshire, Engeland. In 1907 werd het overgeplaatst naar de Carleton Methodist Kerk alwaar het in gebruik was tot de sluiting van de kerk in 1999. Van den Heuvel - Orgelbouw kocht dit bijzondere instrument aan.
Het instrument is, inclusief de originele pompinstallatie, nog geheel in originele staat. De later toegevoegde en buiten de orgelkas geplaatste windmotor is echter bij de in augustus 2000 voltooide algehele restauratie in de orgelkas geplaatst.

De orgelkas, gemaakt in de pré-Victoriaanse 'klassieke' stijl, vertoont veel gelijkenis met het eerste Laycock orgel (dat afgebeeld staat op de grafsteen van John Laycock in Kildwick, Yorks).

In Januari 2002 werd het orgel geïnstalleerd in het Jacobus Fruytier Scholengemeenschap te Uddel.

Enige details

Er zijn twee (vaste) combinatie treden aanwezig: combinatietrede 1 voor het openen van alle 4 Hoofdwerkregisters en combinatietrede 2 voor het sluiten van de Open Diapason 8' en Flute 4'. Er is daarnaast een trede voor het openen en sluiten van de zweljaloezieën van het tweede klavier.

De Bourdon 16' is verdeeld in C- en Cis kant, en is dus links en rechts in de kas gesitueerd. De registernaamplaatjes zijn gemaakt van ivoor met daarin inscripties van de registernamen en koppels.

De orgelkas is technisch gerestaureerd en later aangebrachte verflagen zijn grotendeels verwijderd waarbij details van versieringen naar voren zijn gekomen. Deze zijn opnieuw aangebracht.

Aanvullende informatie

 • Werkzaamheden: Restauratie
 • Locatie: Uddel (NL)
 • Dispositie:

  Great (I), C-g3
  Open Diapason 8'
  Claribella 8'
  Dulciana 8'
  Flute 4'

  Swell (II), C-g3
  Open Diapason 8'
  Stopped Diapason 8'
  Principal 4'
  Fifteenth 2'
  Mixture III
  Oboe 8'

  Pedal, C-d1
  Bourdon 16'

  Koppelingen
  Swell to Great
  Great to Pedal
  Swell to Pedal