Hersteld Hervormde Kerk, Ouderkerk aan den IJssel (2017/19, 38/IIIP)

De Hersteld Hervormde gemeente heeft op dit moment een fraaie nieuwe kerk met 900 zitplaatsen. Het ontwerp van deze traditioneel vormgegeven kerk is van architect Marco Born.

ouderkerk exterieur 500x302

In een kerk hoort een goed pijporgel, dus de orgelcommissie oriënteerde zich op een nieuw of gebruikt kerkorgel. Via Van den Heuvel-Orgelbouw uit Dordrecht kwam men in contact met de Protestantse Gemeente te Amsterdam. Men bezocht en bespeelde daar een Flentrop-orgel dat door Van den Heuvel zou worden gedemonteerd en opgeslagen.

Het moderne strakke front paste echter niet in de gewenste klassieke inrichting van de te bouwen kerk. Ook de dispositie en de klank wilde de orgelcommissie graag aanpassen zodat het orgel optimaal inzetbaar zou zijn in de kerkelijke gemeente. Besloten werd om het orgel aan te kopen en om delen, na grondige restauratie, te hergebruiken in een nieuw te bouwen orgel. De dispositie wordt aangepast en uitgebreid. Het orgel beschikt straks over 37 stemmen verdeeld over 3-klavieren en pedaal. Er wordt met het ontwerp rekening gehouden met een eventueel mogelijke uitbreiding in de toekomst. De orgelkas wordt geheel nieuw.

Het flentrop orgel heeft een klassieke windvoorziening met 4 vouwbalgen, deze zijn opnieuw beleerd. Om het nieuwe orgel van voldoende wind te voorzien wordt het windsysteem herzien. Toegevoegd worden een extra windmotor en één nieuwe vouwbalg. Ook de kanalisatie wordt gewijzigd.

Beleren van de balgen

Bourdon 16'

Voor de toegevoegde Bourdon 16' van het Hoofdwerk zijn houten pijpen gemaakt

Voor de nieuwe stemmen op het Hoofdwerk en het Pedaal zijn nieuwe laden vervaardigd

Kantblokken

Voor de toegevoegde stemmen op het Rugwerk en de Cornet van het Hoofdwerk zijn kantblokken gemaakt aan de bestaande laden

Kast

De klassiek vormgegeven orgelkast wordt uit mahonie vervaardigd. Speciaal voor deze kast hebben we een 11 meter lange stam laten zagen op de gewenste diktes (23 foto's):

De nieuwe onderkast met lijst is al opgesteld in onze montage hal:

ouderkerk montagehal onderkast 500x375

Speeltafel

De Flentrop speeltafel wordt geheel gereinigd en voorzien van nieuw beenbeleg voor de ondertoetsen. Ook worden er nieuwe bakstukken vervaardigd. De registerborden en omlijsting zijn aangepast aan het nieuwe kastwerk.

Het uitgesleten pedaal krijgt nieuwe toetsen in bijpassende vorm

Het maken van de kappen van de torens alsmede de onderlijst van het hoofdwerk

Monteren van de hoofdkast in de montagehal

De kast van het rugwerk is inmiddels klaar

Monteren van de rugwerkkast in de montagehal

Voor-intonatie van het pijpwerk

Oppassen van al het pijpwerk

Vervaardigen en monteren van de toets- en register mechanieken

Nieuwe windkanalen zijn gemaakt

Het eerste lofwerk is gesneden, pas gemaakt en gemonteerd

Nu de mechanieken en windvoorziening werken kan worden gestart met het plaatsen van het pijpwerk

De front pijpen zijn geleverd en worden geplaatst

Technisch is het orgel nu gereed en de volgende fase in de intonatie kan worden uitgevoerd.

intonatie montagehal400x533

Balustrade

De balustrade bevindt zich aanweerszijde van het Rugpositief, deze wordt op een 36 cm hoge en 12,5 meter lange profiellijst geplaatst:

Montage

Maandag 10 juni is de eerste fase van de montage in de kerk gestart: de gehele balustrade werd in deze week geplaatst. Na de vakantie, op maandag 14 augustus, zal worden begonnen met de montage van het orgel.

Montage

Op maandag 14 augustus is begonnen met de montage werkzaamheden in de kerk. Foto's van de eerste en tweede week

Aanvullende informatie

 • Werkzaamheden: Restauratie
 • Locatie: Ouderkerk aan den IJssel
 • Dispositie:

   

  I. Rugpositief, C-g3
  Prestant 8' (2017)
  Holpijp 8'
  Octaaf 4'
  Roerfluit 4'
  Nasard 2 2/3' (van Hw)
  Gemshoorn 2'
  Quint 1 1/3'
  Sesquialter II
  Scherp IV 1'
  Dulciaan 8' (2017)
  Tremulant  II. Hoofdwerk, C-g3
  Bourdon 16' (2017)
  Prestant 8'
  Roerfluit 8'
  Dwarsfluit 8' (2017)
  Spitsgamba 8'
  Octaaf 4'
  Spitsfluit 4'
  Quint 2 2/3' (2017)
  Octaaf 2'
  Mixtuur V 2'
  Cornet V Disc. (2017)
  Klarinet 16' (2017)
  Trompet 8'
  Tremulant (2017)
  III. Borstwerk, C-g3
  Gedekt 8'
  Fluit 4'
  Nasard 2 2/3' (2017)
  Prestant 2'
  Terts 1 3/5' (2017)
  Vox Humana 8'
  Tremulant

  III. Zwelwerk, C-g3
  gereserveerd
  Pedaal, C-f1
  Prestant 16' (2017)
  Subbas 16'
  Octaaf 8'
  Bourdon 8'
  Roerquint 5 1/3' (2017)
  Octaaf 4'
  Bazuin 16'
  Trompet 8' (2019)
  Schalmei 4'

   

  Koppelingen
  Rugpositif/Pedaal
  Hoofdwerk/Pedaal
  Rugpositief/Hoofdwerk
  Borstwerk/Hoofdwerk

  Zwelkasttrede voor Borstwerk

  Vulstemsamenstellingen:

  Mixtuur V
  C f#0 f#1 c2 f#2
  2 2 2/3 4 8 8
  1 1/3 2 2 2/3 4 5 1/3
  1 1 1/3 2 2 2/3 4
  2/3 1 1 1/3 2 2 2/3
  1/2  2/3 1 1 1/3 2
  Cornet V
  c1
  8
  4
  2 2/3
  2
  1 3/5
  Scherp IV
  C A g#0 g1 f#2
  1 1 1/3 2 2 2/3 4
   2/3 1 1 1/3 2 2 2/3
   1/2 2/3 1 1 1/3 2
   1/3 1/2 2/3 1 1 1/3
  Sesquialter II
  C c0  
  1 1/3 2 2/3  
  4/5 1 3/5