Montage orgel Sneek

Montage orgel Sneek

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente in Sneek heeft een plan ontvouwd om de Martinikerk met een verbouwing toekomstbestendig en multifunctioneel te maken. In het ontwerp van architectenbureau Kijlstra-Brouwer uit Beetsterzwaag valt de ellipsvormige, groene aanbouw op tussen de klokkentoren en het kerkgebouw. Aan de binnenzijde wordt veel verbouwd en toegevoegd. In 2021 is het koororgel gedemonteerd en opgeslagen bij de orgelbouwer.

Voor de nieuwe locatie in het kerkgebouw moest de orgelkas worden vergroot om plaats te bieden aan de Soubasse, voorheen stond deze onzichtbaar in een nis in de muur achter het orgel. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de Montre (welke deels in het front en deels in de zwelkast stond) geheel buiten de zwelkast te plaatsen. Tevens zijn de loden conducten vernieuwd, de tractuur gereviseerd en de intonatie nagezien.

Fotogalerij verbouwing

Website architectenbureau kijlstra-Brouwer 

Foto's: