Pijpwerk restauratie Rijsoord voltooid
Featured

Pijpwerk restauratie Rijsoord voltooid

C.G.F. Witte bouwde in 1864 een nieuw orgel voor de Nederlandse Hervormde kerk te Rijsoord, met twee klavieren en aangehangen pedaal. Het is op 24 april 1864 in gebruik genomen in de morgendienst, waarna 's middags een vrije bespeling door dhr. J.H. Paling uit Rotterdam is gehouden. Vanaf 1922 wordt het orgel met behulp van een motor van wind voorzien, daarvoor was dit de taak van een orgeltrapper.

Op 11 maart 1923 is er een brand in de kerk, waarbij het orgel forse schade opliep. De fa. Sanders te Utrecht heeft na de brand de restauratie verzorgd.

De firma Standaart reviseerd het instrument in 1929 en de Trompet wordt vervangen door een nieuw exemplaar. Er volgden nog enkele meer of minder uitgebreide restauraties door De Koff (1951), A. Verdruyn (1957) en nogmaals Verduyn (in 1963), echter zonder grote wijzigingen van het instrument.

In 1973 is het orgel door Van den Heuvel tijdens een grote onderhoudsbeurt uitgebreid met een vrij pedaal van twee stemmen. Tevens werden de zinken trompet bekers vernieuwd in orgelmetaal. Op 17 oktober 1973 werd het orgel in gebruik genomen met een bespeling door Feike Asma.

Het volgende onderhoud is uitgevoerd in 1992. Daarbij is het hele binnenwerk gedemonteerd en overgebracht naar de werkplaats van Van den Heuvel te Dordrecht. De dubbelvouwbalg werd opnieuwd beleerd en de windlade gerestaureerd zodat deze weer winddicht is. Ook werd de Salicet 2' weer teruggeschoven tot 4', gelukkig was het originele groot octaaf bij het orgel bewaard gebleven. Op 4 april 1992 was de revisie gereed en kon het orgel weer in gebruik worden genomen.

In 2022 is het pijpwerk gerestaureerd. Hierbij werden de steminrichtingen hesteld of vernieuwd. Pijpvoeten zijn deels vernieuwd daar waar corrosie was opgetreden. Ook zijn de pakkingen van de gedekte houten en metalen pijpen vernieuwd. Na reiniging is de intonatie nagezien en geëgaliseerd.