Jeruzalemkerk, Rotterdam Kralingen opgeleverd

Jeruzalemkerk, Rotterdam Kralingen opgeleverd

De Jeruzalemkerk werd in 1907 gebouwd als Gereformeerde kerk. In 1910 plaatste de firma P. van Dam uit Leeuwarden een nieuw orgel in de kerk. Het was een degelijk gebouwd orgel met een fraai front.

In 1955 werd dit ambachtelijk gebouwde orgel onder advies van de Gereformeerde Organistenvereniging volledig naar de smaak van die tijd omgebouwd en uitgebreid door de orgelfabriek Valckx & Van Kouteren. De mechanische tractuur werd vervangen door een elektro-pneumatische. De originele windladen en het pijpwerk van Van Dam bleven wel bewaard.

De laatste jaren werd men steeds meer geconfronteerd met technische storingen en windlekkages. Er werden diverse plannen uitgewerkt, van een algehele reconstructie van het Van Dam-orgel tot restauratie van het huidige instrument waarbij de tractuur algeheel vervangen zou worden.

Helaas bleken de kosten voor een algehele reconstructie ver boven budget, en werd besloten, in overleg met de inmiddels aangestelde orgeladviseur Herman den Hollander (namens de VOGG), om te kiezen voor algehele restauratie van de Van Dam-windladen, een restauratie van de windvoorziening (waarbij twee vouwbalgen opnieuw werden beleerd) en het vervangen van de elektro-pneumatische tractuur voor een nieuwe elektrische traktuur. Ook werd de speeltafel geheel gerenoveerd en het interieur vervangen voor nieuw. De stabiliteit van de orgelkas werd onder advies van Van den Heuvel en adviseur Den Hollander door vrijwilligers uit de kerkelijke gemeente verbeterd.

Op j.l. dinsdag 10 oktober werd het orgel opgeleverd waarbij Dick den Engelsman (VOGG) en plaatselijke organisten het orgel bespeelden.

Voor meer info en foto's klink hier.